Select Page

Satu lawatan rasmi dan delegasi UTeM ke Umw Aerospace – Serendah Factory telah diadakan pada 19 Mei 2022 dan Advanced Manufacturing Centre – AMC, UTeM tidak ketinggalan untuk turut serta dalam lawatan ini.

Tujuan lawatan ini adalah untuk menjalin hubungan kerjasama erat dalam bidang penyelidikan, inovasi, pengkomersilan dan keusahawanan selain daripada memberi pendedahan kepada delegasi UTeM melawat dan mengenalpasti teknologi, projek dan kemudahan yang ada di UMW Serendah.