Select Page

Para penyelidik dan penolong jurutera daripada Advanced Manufacturing Centre – AMC, UTeM melakukan lawatan industri ke Omega Fabrication Sdn. Bhd. di Krubong, Melaka pada 20 April 2022 bagi tujuan meninjau peluang kolaborasi dalam bidang penyelidikan dan konsultasi.Pihak Advanced Manufacturing Centre – AMC, UTeM mengucapkan terima kasih atas kesudia menerima lawatan ini dan berharap ianya dapat memberi impak yang besar dalam penghasilan produk/konsultasi antara kedua-dua pihak.