Select Page

Pada 13 April, beberapa orang Penyelidik dan Penolong Jurutera daripada Pusat Pembuatan Termaju (AMC) telah melakukan lawatan ke Victorious Step Sdn Bhd di Selangor bagi mengenalpasti potensi kolaborasi penyelidikan dan juga konsultansi.

Semoga hasil daripada lawatan ini dapat membuahkan hasil kerjasama bersama syarikat dalam mengasilkan produk yang berimpak tinggi.