Select Page

Pada 17 Mac 2022, Pusat Pembuatan Termaju (AMC) telah mengadakan lawatan ke Victorious Step Sdn Bhd yang bertempat di Tanjung Malim, Perak. Lawatan ini terdiri daripada Pengarah dan beberapa orang penyelidik daripada AMC.

Lawatan yang bertujuan untuk melihat peluang kerjasama yang boleh dilakukan khususnya dalam bidang penyelidikan.

Diharap, hasil daripada lawatan ini dapat memberi manfaat kepada UTeM / industri dalam bidang teknikal dan penyelidikan dan umumnya kepada masyarakat.